صرافی‌ها دلار را ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان می‌فروشند ++ راو-کو

صرافی‌ها دلار را ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان می‌فروشند ++ راو-کو